งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 50 อัตรา

สมัครงานกรมสรรพสามิต
สมัครงานกรมสรรพสามิต

อัพเดท งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 50 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้สนใจ สมัครงานกรมสรรพสามิต สมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.excise.go.th/job  หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 8 – 29 ธันวาคม

สมัครงานกรมสรรพสามิต
สมัครงานกรมสรรพสามิต

สมัครงานราชการ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.
2. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก

บันทึก