งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร 12 อัตรา

สมัครงานก.พ.
สมัครงานก.พ.

อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 12 อัตรา วุฒิปริญญาโท  ผู้ประสงค์ สมัครงานก.พ. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 ธันวาคม – วันที่ 8 มกราคม

สมัครงานก.พ.
สมัครงานก.พ.

งานราชการ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 10 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการจัดการ หรือวิชาบริหารธุรกิจ
– สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก