สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรพ.ชลบุรี ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัคร : วันที่ 19 – 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่ เปิดรับสมัครงาน :
1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น,ปวส.,ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ งานโรงพยาบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000