สมัครงานราชการ กรมพลศึกษา เปิดสอบ

สมัครงานราชการ กรมพลศึกษา เปิดสอบ

อัพเดทงานราชการล่าสุดวันที่ 22/6/2555 สมัครงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ด้านพัฒนาบุคลากร,ด้านนันทนาการ รวมจำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ