กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา

หางานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ

หางานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี สมัครงานราชกา ได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านทั่วไป) จำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านการวิจัย) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.deqp.go.th

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน