สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร สมัครงานราชการ

สมัครงานราชการ2558
สมัครงานราชการ2558

อัพเดทงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร สมัครงานราชการ รับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ รวม 16 อัตรา สนใจ สมัครงานราชการ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.job.opm.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน

สมัครงานราชการ2558
สมัครงานราชการ2558

รายละเอียด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นิติกร  2 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  3 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  6 อัตรา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บันทึก