สมัครงานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 18 อัตรา

สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว
สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว

ประกาศ ผู้ที่ต้องการ สมัครงานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ 18 อัตรา เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม – วันพุธที่ 14 มกราคม

สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว
สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว

งานราชการ:
ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา : ปริญญาตรี

กรมการท่องเที่ยว
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บันทึก