งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน 10 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อัพเดทงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่งที่ รับสมัครงาน
1. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บันทึก