งานราชการ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัคร 4 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา

งานราชการ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัคร 4 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วุฒิปริญญาตรี สนใจ สมัครงานสสจ.ยโสธร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัคร 4 อัตรา

รายละเอียดงาน : งานราชการ เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริหารทั่วไป, วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานราชการ  : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.yasopho.in.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045712233-4, 045724713-8 .