งานราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ 18 อัตรา

สมัครงาน ป.ป.ช.
สมัครงาน ป.ป.ช.

ประกาศ งานราชการ5 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ จำนวน 18 อัตรา เพื่อบรรจุบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ผู้สนใจ สมัครงาน ป.ป.ช. สมัครได้ทางเว็บไซด์ http://job.nacc.go.th/ หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขัน”  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 19 ธันวาคม 57 – วันที่ 15 มกราคม

สมัครงาน ป.ป.ช.
สมัครงาน ป.ป.ช.

เปิดสอบ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต 18 อัตรา
– เงินเดือน 15,000 บาท
– ค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 บาท (ได้เมื่อพ้นทดลองปฏิบัติราชการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สอบผ่านเนติบัณฑิต
2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการดำเนินคดีในศาล
3. สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

บันทึก