ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสถานศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp หรือ สอบถามข้อมูลที่ สำนักงานเลขานุการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ โทร. 02 613 2253,02 613 2195 ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– ทำงานงานเสาร์-อาทิตย์ได้
– ปฏิบัติงานประจำที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ติดต่อด้านบริการการเรียนการสอน

อ่านรายละเอียดประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์)
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ