งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครงาน 10 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล รพ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครงาน 10 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิจัย,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจ สมัครงาน รพ.เลิดสิน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.เลิดสิน เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครงาน 10 อัตรา

รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานโรงพยาบาล  : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://lerdsin.go.th/

โรงพยาบาลเลิดสิน
190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500