งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครงาน

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครงาน

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร รวมจำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชกภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ http://www.sru.ac.th เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครงานงานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดประกาศ

สมัครงานสถานศึกษา : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.sru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน