สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน

กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวมจำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติตามรายละเอียดประกาศ ให้ผู้สนใจ สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 – 31 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ปฎิบัติงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา
ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพรก จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวังน้อย
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.ayph.in.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000