หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน 8 อัตรา

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน 8 อัตรา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นพนักงานราชการ สนใจ สมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.nrct.go.th

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900