หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ 19 อัตรา

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ คัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการจำนวน 19 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ
Department of Health

ตำแหน่งงาน : เปิดสอบ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา
4. นักวิชาการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000