งานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบ 9 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อัพเดทล่าสุด งานราขการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตามสาขาที่เปิดสอบ ผู้ที่สนใจ สมัครสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการกรมฯ หรือต้องการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (อ่านรายละเอียด)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งานราชการที่เปิดสอบ :
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก