กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 7 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 7 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ สมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๘ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร : วันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่ เปิดสอบ :
1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
การศึกษา : ปวส.

2. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

3. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ

กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 พระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400