สมัครงานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 30 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

งานล่าสุด สมัครงานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 30 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบกรมธนารักษ์ สมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service”  แบรนเนอร์  “รับสมัครงาน”  24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์  – วันที่ 13 มีนาคม

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
– นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก