หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 10 อัตรา

หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 10 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมบังคับคดี สามารถสมัครได้ที่ http://www.led.go.th หรือ http://job.led.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
Legal Execution Department

งานราชการที่เปิดสอบ :
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมบังคับคดี
ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700