งานราชการ กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ 31 อัตรา

งานราชการ กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

อัพเดทงาน งานราชการ กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 31 อัตรา เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร สนใจ สมัครสอบกรมศิลปากร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 หางานราชการ กรมศิลปากร เปิดสอบ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
8. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก) จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้ประณีต) จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
13. ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น และมัธยมปลาย
14. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ทรอมโบน) จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิชากาารช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ จำนวน 2 อัตรา
18. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ จำนวน 3 อัตรา
19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโบราณคดี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200

บันทึก