หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 53 อัตรา

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 53 อัตรา

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 53 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)จำนวน 21 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมเจ้าท่า สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวสอบออนไลน์ หรือ http://jobs.md.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 53 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมเจ้าท่า เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์)จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์)จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 5 อัตรา
9. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 8 อัตรา
10. ตำแหน่ง สรั่งช่างกล จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง สรั่งเรือ
12. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
14. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
16. ตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง ช่างขุดลอก จำนวน 2 อัตรา
18. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
20. ตำแหน่ง สหโภชน์ จำนวน 2 อัตรา
21. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 8 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.md.go.th

กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100