กองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 8 อัตรา

สมัครสอบกองทัพอากาศ
สมัครสอบกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 8 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครสอบกองทัพอากาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 สมัครสอบกองทัพอากาศ
สมัครสอบกองทัพอากาศ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ :
1. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย

2.  ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน 1 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
– วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์, เลขานุการ และการตลาด

3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บันทึก