สมัครสอบงานราชการ59 กรมป้องกัน เปิดสอบ 136 อัตรา

สมัครสอบ
สมัครสอบ

ประกาศล่าสุด สมัครสอบงานราชการ59 กรมป้องกัน เปิดสอบ 136 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นข้าราชการ ผู้สนใจ สมัครสอบ ซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 3  ชั้น 3 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันและเวลาราชการ

สมัครสอบ
สมัครสอบ

สมัครสอบงานราชการ59
1. พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 41 อัตรา
2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 7 อัตรา
3. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา
4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 24 อัตรา
5. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 38 อัตรา
6. พนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 15 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ