สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย 32 อัตรา

สมัครสอบวิทยาลัยชุมชน
สมัครสอบวิทยาลัยชุมชน

งานสถานศึกษา สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย 32 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ประสงค์ สมัครสอบวิทยาลัยชุมชน ขอซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 20 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

สมัครสอบวิทยาลัยชุมชน
สมัครสอบวิทยาลัยชุมชน

รายละเอียดงานที่เปิดสอบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา
– อัตราขั้นเงินเดือน 17,690 บาท
– ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.bcca.go.th)

อ่านรายละเอียดประกาศ เปิดสอบครูผู้ช่วย

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอน เขตดุสิต กรุงเทพฯ