งานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ 14 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ

งานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ 14 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ประสงค์ สมัครสอบสภาความมั่นคงฯ  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.nsc.go.th ตลอด 24 ชั่วไมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 28 ตุลาคม 2557 – วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ

งานราชการที่เปิดสอบ :
1. พนักงานบุคคล 1 อัตรา
เงินเดือน : 13800 บาท
การศึกษา : ปวส.

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน : 19500 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18000 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

4. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
เงินเดือน : 18000 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา
เงินเดือน : 18000 บาท
การศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียด สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300