สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) เปิดสอบ 20 อัตรา

อัพเดท งานราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบ บุคคลทั่วไปเป็นข้าราชการ จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (สาขาต่างๆ) วุฒิปริญญาตรีสาขาที่รับสมัคร ผู้สนใจ สมัครสอบสมอ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://tisi.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมอ

ตำแหน่งที่ : เปิดสอบ
1. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา
2. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) จำนวน 4 อัตรา
4. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา
5. น ักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์) จำนวน 2 อัตรา
7. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 4 อัตรา
– อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
– ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาฯ ตามที่รับสมัคร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก

บันทึก