หางานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 53 อัตรา

หางานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 53 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์ สมัครสอบสำนักข่าวกรอง  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หางานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่ เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300