หางานราชการ สำนักงบประมาณ เปิดสอบ 24 อัตรา

หางานราชการ สำนักงบประมาณ เปิดสอบ 24 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบสำนักงบประมาณ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ
Bureau of the Budget.

ตำแหน่งเปิดสอบ : สำนักงบประมาณ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.bb.go.th

สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400