งานโรงพยาบาล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครสอบ 4 อัตรา

งานโรงพยาบาล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครสอบ

งานโรงพยาบาล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครสอบ 4 อัตรา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ,นักจิตวิทยา,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบโรงพยาบาล สมัครงานรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรกา รจำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานโรงพยาบาล  : วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.ocsc.go.th

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
708 ถนนประสิทธิพัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000