สสจ.สกลนคร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

ข่าวงานโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สสจ.สกลนคร รับสมัครงาน เพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ ประจำโรงพยาบาลอากาศอำนวย 1 อัตรา, โรงพยาบาลยุพราชสว่างแดนดิน 1 อัตรา และโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 1 อัตรา ผู้ประสงค์หางานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม – วันพุธที่ 16 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

สสจ.สกลนคร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม – วันพุธที่ 16 พฤษภาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000