กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตรา

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตรา

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดประกาศ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมการค้าต่างประเทศ หางานราชการ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.dft.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตราหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
– จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
– จัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
– สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dft.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000