หางานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ 43 อัตรา

หางานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ 150 อัตรา

หางานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 43 อัตรา  สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมการพัฒนาชุมชน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตทีเว็บไซด์ http://www.personel.cdd.go.th หรือ http://job.cdd.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร  : วันที่ 21 – 27 เมษายน พ.ศ. 2558

หางานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ 150 อัตรา

 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 42 อัตรา
– ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210