งานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ เปิดสอบ 424 อัตรา

งานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ เปิดสอบ

งานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ เปิดสอบ 424 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการตามโรงพยาบาล ผู้ประสงค์สอบกรมการแพทย์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://job.dms.moph.go.th/ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
Department of Medicine

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18020 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 44 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18020 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 52 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏบัติการ จำนวน 81 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 74 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 165 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000