หางานราชการ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 2 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมควบคุมโรค สมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.ddc.moph.go.th

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน