หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดสอบ 35 อัตรา

หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดสอบ 35 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ รวม 15 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมทรัพยากรทางทะเลฯ (อ่านรายละเอียดประกาศ) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

 หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดสอบ

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานประมง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง สรั่งปากเรือ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 5 อัตรา
10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 5 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 7 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.dmcr.go.th/hrdmcr2013/?page_id=11

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210