หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ 29 อัตรา

หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ

หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ 29 อัตรา เป็นพนักงานราชการทั่วไป สอบกรมทรัพยากรทางทะเล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านประกาศรายละเอียด

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dmcr.go.th/hrdmcr

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน