หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ 14 อัตรา

หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 12 อัตรา

หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ 14 อัตรา เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ สนใจ สอบกรมธนารักษ์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดงาน : กรมธนารักษ์ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

3. ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.

4. ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายบัตร จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.

7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

10. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

11. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400