งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ 7 อัตรา

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ

อัพเดทล่าสุด งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ 7 อัตรา เพื่อคัดสรรและบรรจุบุคคลภายนอกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส., ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมบัญชีกลาง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง” 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 12 – 22 มกราคม พ.ศ.

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบ

เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมบัญชีกลาง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

บันทึก