กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

หางานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ

หางานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ สอบกรมป้องกันและบรรเทา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : ประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 ปี

อ่านรายละเอียดงาน

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน