หางานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ 56 อัตรา

หางานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ 56 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตามตำแหน่งต่างๆ ที่ระบุในประกาศ สำหรับผู้สนใจ สอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

 Department of Skill Development

ตำแหน่งที่เปิดสอบ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ
1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 15 อัตรา
2.ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
3.ตำแหน่ง ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง ช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
7.ตำแหน่ง ครูฝึกนวดแผนไทย จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่ง ช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 อัตรา
10. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 6 อัตรา
13. ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ประกอบอาหารไทย)จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://home.dsd.go.th/personal

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400