หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา

หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา

หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา เพื่อจัดจ้างบุคคลและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงาน ผู้สนใจ สอบกรมวิทยาศาสตร์ฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.dmsc.moph.go.th เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ในวันเวลาราชการ

 หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านเคมี) จำนวน 7 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีววิทยา)จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 2 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.dmsc.moph.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000