หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ 11 อัตรา

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ 11 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้ประสงค์ สอบกรมสวัสดิการฯ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัตรจากเว็บไซด์ http://personnellabour.go.th หรือและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

department of labour protection and welfare

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ :
1.ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400