กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบ 24 อัตรา

สอบกรมสุขภาพจิต
สอบกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบ 24 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ รวม 9 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมสุขภาพจิต ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธัญญา ในวันเวลาราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม – วันที่ 15 มกราคม

สอบกรมสุขภาพจิต
สอบกรมสุขภาพจิต

เปิดสอบ : ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ :-
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
5. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
7. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
8. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
9. เภสัชกร 2 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

บันทึก