หางานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ 7 อัตรา

หางานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ 7 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ สอบกรมอุตุนิยมวิทยา สม้ครได้ทางไปรษณีย์ โดยดูที่เว็บไซด์ http://tmd.go.th (หน้าข่าวรับสมัคร) เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภุมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ
– ศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
หางานราชการ : วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.tmd.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260