สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 22 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ
สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ

สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 22 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ผู้ต้องการ สอบกรมเจ้าท่า สมัครได้ทางเว็บไซด์ http://jobs.md.go.th, http://www.md.go.th หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  – วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ
สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ

ตำแหน่งงานที่ เปิดสอบ :
1. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 4 อัตรา
2. นายช่างกลเรือปฏิบัติงาน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
4. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
6. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 2 อัตรา
7. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน) 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี) 2 อัตรา
9. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) 3 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100