หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ 17 อัตรา

หางานราชการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ 17 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจ สอบกระทรวงพาณิชย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ
panit department

รายละเอียดงาน : กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดสอบงานราชการ  : วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000