งานราชการที่เปิดสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน

ข่าวงานอัพเดท งานราชการที่เปิดสอบ  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน 120 อัตรา เป็นทหารชั้นประทวน (อัตรา สิบตรี) บรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบในปีงบประมาณ สำหรับผู้สนใจ สอบทหารกองหนุน สมัครได้ด้วยตนเองที่ ค่ายพหลโยธิน ลพบุรี

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน

งานราชการที่เปิดสอบ
ตำแหน่งทหารกองหนุน จำนวน 120 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือ
2. เป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้น 1 ใน วันที่ 30 เมษายน
3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. อายุไม่เกิน 25 ปี

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จ.ลพบุรี

บันทึก