สมัครสอบงานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบ 27 อัตรา

สอบสำนักงบประมาณ
สอบสำนักงบประมาณ

อัพเดทล่าสุด สมัครสอบงานราชการ สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบ 27 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ผู้สนใจ สอบสำนักงบประมาณ ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bb.go.th หรือขอและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงบประมาณ ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 – 30 มกราคม พ.ศ.

สอบสำนักงบประมาณ
สอบสำนักงบประมาณ

งานราชการ
1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,005 บาท
ประเภท : เทคนิค
การศึกษา : ปวช.
2. นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
3. นักวิเคราะห์งบประมาณ 25 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
การศึกษา : ปริญญาตรี

สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก