สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัขกรรม รวม 8 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป, เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวท., ปวส., ปริญญาตรี

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงาน  : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.sasuk101.net

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก